Έτος 2012

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, σε μια προσπάθεια των νέων της περιοχής να διατηρήσουμε όλα εκείνα που κινδύνευαν να περιέλθουν σε αφάνεια. Σκοπός και στόχος του Συλλόγου μας είναι η διάσωση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Δερβενοχωρίων, η ευαισθητοποίηση των κατοίκων, και ιδιαιτέρως των νέων, γύρω από τα προβλήματα του τόπου μας, η ανάδειξη της περιοχής μας και η παροχή όλων εκείνων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στον τόπο μας. Στην προσπάθειά μας αυτή, ξεκινήσαμε με διάφορες δράσεις και δρώμενα να παρέχουμε κάτι που έλειπε. Και το κυριότερο, μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουμε, να κρατήσουμε τους νέους, το μέλλον αυτού του τόπου στην πατρική του γη.

 Έχουμε κάνει λίγα, μπορούμε να κάνουμε πολλά! Για να τα καταφέρουμε όμως χρειάζεται η βοήθεια και η προσπάθεια όλων μας. 

 Για τυχόν παραλήψεις, διορθώσεις και αλλαγές μπορείτε να καλείτε στο παρακάτω νούμερο.

 Τηλεφωνο επικοινωνίας: 6942 841794

 


Ανασκόπιση 2012

Δελτίο Νέων

 

                                Ανασκόπηση 2015

 

Ο σύλλογός μας

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, σε μια προσπάθεια των νέων της περιοχής να διατηρήσουμε όλα εκείνα που κινδύνευαν να περιέλθουν σε αφάνεια. Σκοπός και στόχος του Συλλόγου μας είναι η διάσωση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Δερβενοχωρίων, η ευαισθητοποίηση των κατοίκων, και ιδιαιτέρως των νέων, γύρω από τα προβλήματα του τόπου μας, η ανάδειξη της περιοχής μας και η παροχή όλων εκείνων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στον τόπο μας.