Πρωτομαγιά

Προετοιμασία

proetoimasiaproetoimasiaproetoimasiaproetoimasiaproetoimasiaproetoimasiaproetoimasiaproetoimasiaproetoimasiaproetoimasiaproetoimasiaproetoimasia

 

1η Μαϊου - Πύλη

pylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylhpylh

 

1η Μαϊου - Σκουρτα

skoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrtaskoyrta

 

Ανακομοιδή λειψάνων του Αγίου Αθανασίο

 

Δελτίο Νέων

 

                                Ανασκόπηση 2015

 

Ο σύλλογός μας

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, σε μια προσπάθεια των νέων της περιοχής να διατηρήσουμε όλα εκείνα που κινδύνευαν να περιέλθουν σε αφάνεια. Σκοπός και στόχος του Συλλόγου μας είναι η διάσωση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Δερβενοχωρίων, η ευαισθητοποίηση των κατοίκων, και ιδιαιτέρως των νέων, γύρω από τα προβλήματα του τόπου μας, η ανάδειξη της περιοχής μας και η παροχή όλων εκείνων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στον τόπο μας.